9.12.2008

Οι ύαινες πεθαίνουν γιατι δεν υπάρχουν πια ψοφίμια

1 comment:

estelle said...

Hey!
Πως είσαι κοριτσάκι?!
Σε έχασα κάπως, αλλά όχι για πολύ:)